DR N. MED. EWELINA SERKIES – MINUTH

SPECJALISTKA OKULISTYKI, MIKROCHIRURG, OKULOPLASTYK

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z 2009 roku. W latach 2007/2008 studiowała w ramach LifeLong Learning Programme na Uniwersytecie we Włoszech.

W 2019 roku na podstawie egzaminu przeprowadzonego w Paryżu uzyskała członkostwo  Europejskiej Rady Okulistyki (European Board of Ophthalmology). Od 2011 roku nauczyciel akademicki studentów polskich i zagranicznych w Katedrze i Klinice Okulistyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracę doktorską pt. ”Wpływ celowanego leczenia onkologicznego na narząd wzroku” obroniła w 2021 roku.

Autorka oraz współautorka  publikacji naukowych, wystąpień na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Prowadzi współpracę interdyscyplinarną z innymi Klinikami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Interesuje się w szczególności chirurgią oka (przeszczepami rogówki, operacją zaćmy, zabiegami przeciwjaskrowymi oraz okuloplastyką). Od 2015 roku koordynator przeszczepień rogówek w Klinice Okulistyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Socials