DR N. MED. ALICJA RUSTOWSKA – ROGOWSKA

DERMATOLOGIA, MEDYCYNA ESTETYCZNA, WENEROLOGIA

Studia medyczne ukończyłam w 2008 roku na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Specjalizację w zakresie dermatologii i wenerologii uzyskałam w 2015 roku w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej w Gdańsku. Tytuł Doktora Nauk Medycznych obroniłam w roku 2017 pracą pt. „Ocena kliniczna wariantów polimorficznych genu interleukiny-33 w ziarniniaku grzybiastym” pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Małgorzaty Sokołowskiej-Wojdyło.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych i Międzynarodowego Stowarzyszenia Dermatoskopii. Jestem Starszym Asystentem i Wykładowcą z zakresu dermatologii, wenerologii i kosmetologii.

Moim priorytetem zawodowym jest nieustanne podnoszenie swojej wiedzy i kwalifikacji uczestnicząc w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz specjalistycznych szkoleniach w dziedzinie dermatologii estetycznej i laseroterapii. W mojej pracy najważniejsze dla mnie jest wydobywanie naturalnego piękna Pacjentów przy użyciu wysokiej jakości specjalistycznego sprzętu medycznego oraz certyfikowanych preparatów medycznych.

Socials