LEK. PAWEŁ MICHALSKI

specjalista chirurgii naczyniowej
Pan Doktor jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Na codzień pracuje w Klinice Chirurgii Naczyniowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.
Jest Członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych. Uczestniczy w wielu kongresach z zakresu chirurgii naczyniowej. Jest Badaczem i współautorem w wielu badaniach z zakresu leczenia wewnątrznaczyniowego.