PROF. DR. HAB. N. MED. WOJCIECH ROGOWSKI

SPECJALISTA ONKOLOGII I RADIOTERAPII

Wojciech Rogowski obecnie ordynator oddziału onkologicznego woj. szpitala specjalistycznego w Słupsku Absolwent AMG w Gdańsku w 1991, gdzie rozpocząłem prace uzyskując tytuł specjalisty onkologii i radioterapii i doktorat. W 2008 r kierownik oddziału onkologicznego szpitala MSWiA w Olsztynie a następnie dyrektor medyczny szpitala Magodent S.A. w Warszawie. W 2019 uzyskał stopień doktora habilitowanego, a od 2020 jest profesorem Od tego czasu rozwijam onkologię na Pomorzu środkowym w Słupsku Zaangażowany społecznie w rozwój polskiej onkologii jako członek licznych paneli ekspertów i organów doradczych.

Socials